Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Fotballavslutning

IMG_9020
Årets avslutning vil skje ONSDAG 05.10.2022 klokken 17:30 på Gaalaasbana.
Premie til alle.
Fint hvis lagleder leverer inn navneliste til Vegard eller Linda den dagen før klokken 17:30
Det vil bli grilling av pølser og servering av saft.
Gi beskjed vedrørende allergier til: post@furnesfotball.no
Alle er hjertelig velkommen til dette!

Del dette

Facebook
Twitter
LinkedIn