Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Aktivitet stanses til og med 2. desember

OeFnwyoroCcT

Kommunen anmoder om stopp i aktivitet til og med 2. desember.

8 nye smittetilfeller på to dager og en uoversiktlig smittesporing har gjort at kommunen i dag har bedt om ny stans i fritidsaktiviteter for lag og foreninger i kommunen. Dette frem til og med onsdag 2. desember.

Les kommunens melding her: https://www.ringsaker.kommune.no/koronasituasjonen…

Del dette

Facebook
Twitter
LinkedIn