Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

All aktivitet avlyst frem til 15. nov

OeFnwyoroCcT

Kommunene har lagt ut følgende pressemelding med informasjon:

https://www.ringsaker.kommune.no/lokale-koronatiltak-i-ringsaker.6344628-190124.html

Gaalaashallen og Gaalaasbanene er stengt for all aktivitet!

Del dette

Facebook
Twitter
LinkedIn