Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Årets FairPlay-klubb i kretsen!

fairplay

Vi er kåret til årets fairplayklubb! Igjen! Vi vant i 2019, var i finalen i 2020 og vant igjen 2021! Vi er glade for utmerkelsen og stolte over at alle i og rundt klubben har bidratt. For prisen henger høyt, 18 klubber (totalt er det ca 2000 fotballklubber i Norge) vant i hver sin krets og det er mye godt fairplayarbeid som utføres rundt omkring i landet. VI er spesielt stolte av det langsiktige arbeidet som er lagt ned i Furnes Fotball, nye tiltak har blitt innført for hver sesong og verdiarbeidet har på den måten fått en stadig sterkere forankring i hele organisasjonen. Tusen takk til alle spillere, ledere, trenere, dommere, foreldre og alle andre som har bidratt på en positiv måte slik at Furnes Fotball har skilt seg ut og blitt lagt merke til. Neste års fairplaytema er ‘klubbomdømme’ og denne prisen gir oss en meget god flying start inn i det arbeidet.

Tusen takk til alle!

Del dette

Facebook
Twitter
LinkedIn