Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

En Furnes-bauta har gått bort.

olehoisveen

Til minne om Ole Høisveen:

Fredagskaffen på Gaalaas er en institusjon. 22. november mistet fredagskaffen og Furnes Fotball en veldig markant skikkelse da Ole Høisveen gikk bort. Ole var bror til Mathis som gikk bort i mars i år. Ole Høisveen var selve navet i fredagskaffen på klubbhuset, og vil bli dypt savnet. I 16 år styrte han kaffen. Selv om det ikke er ført noe oppmøte, så skal han etter sigende kun ha hatt èn fredag fravær!

Ole begynte å frekventere Gaalaas i 2003. Mang en gang kjørte han barnebarna, Sina og Nora, til Gaalaas på trening og kamp. Der ble han også godt kjent med blant andre Tormod Mathisen og banemester Morten Antonsen. De ble gode venner. Fredagskaffen ble etablert og flere kom til. Gjengen tok også ansvar og tok på seg flere jobber for klubben. Rydding, vedlikehold og bygging. Først bygde de trimrommet i forlengelsen av garderobeanlegget. Senere fikk den kløktige gjengen snusen i at et uthus på Olrud Handelssenter skulle rives da Møller Bil skulle flytte. Gutta fikk uthuset, plukket det ned og satte det opp igjen på Gaalaas. Bygget ble til en fantastisk fin ball- og utstyrsbod til glede for alle lag i Furnes!

I de senere år har Ole hatt ansvaret for serveringen på fredagskaffen. Uanmeldt oppmøte eller fravær kunne gi Ole litt bekymring, men det ble løst. Ole hadde, som sin bror, veldig stor glede av at anlegget på Gaalaas vokste i størrelse og i kvalitet. At Furnes Fotball og Gaalaasbana betød mye for Ole og familien er også tydelig. I forbindelse med begravelsen var et siste ønske at i stedet for blomster ønsket de en gave til klubben! En utrolig gest fra en fantastisk kar. Veldig ydmykt takker vi for gesten og gaven!

Vi lyser fred over Ole Høisveens minne!

Bildene nedenfor har vi fått av familien og viser Ole og gutta som rev ned den gamle ballbua på Gaalaas og satte opp den flotte vi bruker i dag.

Del dette

Facebook
Twitter
LinkedIn