Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Furnesdommere i 2022

player_ref1

Fotballsesongen er nesten over og Furnes Fotball har som vanlig hatt et oppsummeringsmøte med alle ansvarlige for de forskjellige lag og grupper. Følgende informasjon ble gitt angående dommere i Furnes:
Alt i alt har vi 24 dommere, hvorav 8 dømmer på kretsnivå eller enda høyere. Av 16 klubbdommere er ca halvparten jenter og 4 dømte 9’er (med off-side) i egen klubb. Alle dommerne til sammen dømte i 2022-sesongen cirka 250 kamper på minst 25 forskjellige arenaer. Vi har dommere på nesten alle nivåer, fra 3’er klubbfotball til Post-Nord ligaen.
Utviklingen de siste årene har vært veldig god med 2 nye kretsdommere i 2021 og 2 nye også i denne sesongen. Like gledelig er at vi har hatt 0% frafall i løpet av sesongen (gjelder de foregående sesongen også). Dette vitner om god kampstemning på Gålås, takk til alle som har bidratt til det! Fortsett med å ta vare på dommerne neste sesong også, klubbdommerkurs blir som vanlig arrangert på våren og nye dommere ønskes velkommen dit.

Del dette

Facebook
Twitter
LinkedIn