Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Garderobene er stengt

mathisbua

Melding fra kommuneoverlegen i Ringsaker:

Med bakgrunn i den siste tids økende smittetall i Oslo-regionen, økende andel mer smittsomme virus-varianter, og økende smittespredning blant barn og unge, har vi besluttet å komme med anbefaling om å innføre forsterkede smitteverntiltak ved treningsanlegg hvor det benyttes garderobe og dusj.

Det siste året har vist oss at økende smittetall i Oslo-regionen svært ofte fører til økende smittetall i vår region, og denne sammenhengen blir ytterligere forsterket av mer smittsomme virus-varianter. Ved at vi nå innfører anbefaling om forsterkede smitteverntiltak ved arenaer som samler mange mennesker håper vi å forebygge ytterligere smitteøkning og karantenesetting i vår region.

Anbefalte forsterkede smitteverntiltak i treningsanlegg hvor det benyttes garderober:

  • Stenging av dusjer.
  • Stenge av «sosiale soner» (for eksempel sittegrupper)

 

Anbefalingen gjelder i perioder hvor det er mange i anlegget og i forbindelse med organisert fritidsaktivitet, og gjelder inntil videre.

Formålet med tiltaket er å redusere tidsbruk i garderober hvor det erfaringsmessig kan være vanskelig å opprettholde god avstand. Vi ønsker også å unngå ansamling av mennesker rundt «sosiale soner».

 

For oss medfører dette at vi stenger omkledningsrommene i Mathisbua, og ber lagene spre seg rundt banen inne i hallen!

Dette er viktig i håp om at vi kan opprettholde aktiviteten!

  • Hold avstand
  • Sprit hendene
  • Hold deg hjemme om du ikke føler deg frisk!

Del dette

Facebook
Twitter
LinkedIn