Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Gode nyheter!

630A7BDD-D19D-4E25-A635-E95D98827C2D

Veldig gode nyheter fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, det blir full momskompensasjon. For oss som har bygd en treningshall er dette veldig gode nyheter å få! Vi håpet på full kompensasjon, men en kan ikke være helt sikre før «penga er på bok», men nå er det altså klart at vi får 3,6 mill, dvs banken får de, og vi får redusert lån! Herlig!

Del dette

Facebook
Twitter
LinkedIn