Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Takk for at du ønsker å være kampvert!

Generell kampvertinformasjon.

(trykk her for dagens aktiviteter)

 Bortelag skal tas i mot så tidlig som mulig, helst helt ute på parkeringsplassen. Vær informert om hvilke lag som kommer, hvilken dommer som skal dømme og hvilken bane de skal spille på. 

• Ta imot bortelaget på en ordentlig måte. ‘Velkommen til Gålås, dere skal spille på bane x og dommer er nn.’ Spør bortelagstrener om de har fått tilsendt elektroniske kaffelapper, hvis ikke gir du fysiske gratiskaffe-lapper. Reklamer for kveldsmattilbudet, det er gratis for alle i lag som har spilt barnefotballkamp (bortelag skal ha fått informasjon om dette noen dager før kamp).

• Du har ansvaret for din bane, men ha gjerne oversikt over alle dagens kamper for ekstra service. Noen dager kan være hektiske med flere parallelle kamper. 

• Du har ansvaret for at det blir plassert en informasjonsplakat på midten i god tid før kampstart (gjelder kun 5’er baner på naturgresset. Plakaten harsmå hjul og er lett å flytte.). Vendes riktig med trener/publikumside. Du skal rulle plakaten av et par minutter før kampstart og plassere den på langsiden mellom lagene.

• Publikum skal ikke oppholde seg direkte på sidelinjene. På naturgresset er det merket tydelige doble sidelinjer der den ytterste linjen markerer publikumsplassering. Del eventuelt ut tilskuerkort (finnes i kiosken). På kunstgresset brukes det konuser for å holde trenere og tilskuere minst 2 meter unna sidelinjene. Dette øker sikkerheten til både spillere og tilskuere samtidig som alle gis muligheten til å se hele banen.

• Tilskuere langs kortlinjene er ønskelig i minst mulig grad, skudd kommer i mange tilfeller overraskende og hardt så dette er av hensyn til alles sikkerhet. 

• Du fungerer som dommerstøtte og baneansvarlig, både før, under og etter kamp. Rydd opp søppel og gjenglemte ting.

• Det er ønskelig med en rolig kampstemning uten negativitet fra sidelinjen. Vurdér situasjonen, bruk tilskuerkort.

• I noen tilfeller er ikke kiosken åpen. Da trakter kampverten kaffe. Bruk helst Vipps som betalingsløsning. Selvbetjening er ok, si da klart ifra at kaffe er tilgjengelig til alle tilskuere. Eller ta en runde med kopper og kaffe. Løsningen vurderes av kampvert.

 Vær uniformert slik at alle kan se at du er kampvert. Dette er en servicefunksjon, snakk til kjente og ukjente. Vi ønsker et godt klubbomdømme og en positiv kampvertrolle er et viktig bidrag.

 Gjør ditt til at klubben framstår på en hyggelig og positiv måte.

Kampavvikling

Som kampvert har du et medansvar for en rolig kampstemning og kampavvikling.
Alle eventuelle uheldige situasjoner skal løses på en diplomatisk måte.
Klubbomdømmet er viktig for Furnes Fotball, ta imot bortelaget og eksterne dommere som gjester slik at de etter endt kamp sitter igjen med et godt inntrykk av klubben og arrangementet.
Dommeren har også rett på en positiv kampopplevelse, kampverten takker dommeren for kampen som representant for Furnes Fotball.
Takk flest mulig trenere, ledere og spillere for kampen.

Kveldsmat

Alle spillere på hjemme- og bortelag i barnefotballen får gratis kveldsmat etter kamp og trening.
Husk å minne trenerne på dette, gjerne i god tid før kamp.
I ungdomsfotballen skal dommer, hjemme- og bortelag få frukt i garderoben. Dette gjøres normalt av fairplaygruppa eller kioskvaktene, men sjekk gjerne at det blir gjort.

Klubbdommere

Klubbdommere dømmer i barnefotballen der spillerne er 12år og yngre.
Ha kontakt med dommeren før, i pausen og etter kamp, forsikre deg om at alt er bra.
Kioskpersonalet ordner normalt med dommerbetalingen etter kamp, satsene finnes i kiosken.
Der finnes det også linjeflagg og eventuelt fløyte hvis dommeren har glemt.
Dommeren skal dele ut trener/fairplaykort til begge trenerne før kamp, slike kort ligger i kiosken.
Før kampstart samler dommeren begge lags trenere for enkel kampinformasjon, utdeling av nevnte kort og eventuelle linjeflagg.
Støtt gjerne dommeren med å samle trenerne.

Kretsdommere

Dømmer i ungdom- og seniorfotballen, spillerne er 13år og eldre.
Dommeren er oppnevnt av kretsen og dømmer derfor på ‘bortebane’.
Ta imot dommeren før kampen, de møter normal minst 30 minutter før kampstart. Takk dommeren for kampen etterpå. Husk frukt og drikke i dommergarderoben. Som tidligere nevnt, dommeren skal sitte igjen med et positivt klubbinntrykk av Furnes Fotball og dette er en kampvertoppgave.