Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Takk for at du bidrar med dugnad i kiosk og kafe!

Forberedelser

 

 

Dugnaden

 En stor del arbeidet består av å servere kveldsmat. Alle spillere i barnefotballen spiser gratis, hjemmelag, bortelag og de som er ferdig med trening. Ungdom og voksne betaler 20,-

• Husk å ta imot alle på en hyggelig måte. Særlig for bortelagene er det uvant å få mat etter endt kamp, vær en god representant for Furnes.

• Alle kamper i ungdomsfotballen bør ha frukt i garderoben en times tid før kampstart. Fairplaygruppa ordner normalt dette, men det kan hende dugnadsvakt må hjelpe til. Husk å hente serveringsbrettene tilbake fra garderoben etter kampslutt.

• Reduser matsvinn mest mulig. Særlig brød bør etter avsluttet vakt plasseres kjølig og i tett pose.

• Vurder om maten under serveringsperioden skal stå kjølig i pleksiskap (skaper kø) eller bare plasseres på benken (hvis det er mange som skal spise samtidig).

Avslutning

njkhjkhjkkkk

Kassaapparatet

gfegggr

Annet

gfegggr

Kontakter:

 
Linda Lunde, 97061185
Tom Helgesen, 92052612