Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Klubben trenger deg!

J16_cup

Vi skal alle være veldig stolt av hva vi over en lang periode har fått til i Furnes Fotball, både på og utenfor banen. Vi har et fantastisk anlegg på Gaalaasbana. En flott hovedbane med kunstgress og med tribune, lyd- og lysanlegg. En god gressbane, en grusbane, en ballbinge, et funksjonelt klubbhus, utstyrslager, en flott treningshall og siste tilvekst; en tursti i nærområdet.

Som klubb har vi også oppnådd veldig mye som klassifisert kvalitetsklubb og kåret til årets kvalitetsklubb i kretsen. Ved to anledninger kåret til kretsens beste Fair Play-klubb + en nominasjon. Vi har fått pris som beste Tine Fotballskole, og vi har fått Ringsaker kommunes Idrettspris. Alt dette bare i løpet av de siste årene. På mer personlig plan har tidligere leder, Edgar, blitt kåret til årets ringsaksokning, nåværende styreleder, Vegard, har fått honorært lederstipend og sportslig leder, Bjørn, ble i høst kåret til årets Grasrottrener i kretsen og var i finalefeltet på landsbasis!

Men enda viktigere enn et flott anlegg og priser er at vi fyller anlegget med trygg og god aktivitet for barn, unge, voksne og seniorer. 24 Furnes-lag spilte i serier i 2021 med drøyt 400 spillere og 27 dommere! Det er kjempeviktig at det er mange frivillige som stiller opp for, og bidrar i disse lagene slik at spillerne får utfolde seg.

Det er også veldig viktig at mange stiller opp for fellesskapet på tvers av alle lagene. Det er viktige oppgaver i «fellesen» for å legge til rette for aktiviteten. Vi har allerede mange som bidrar med veldig mye, men vi ønsker oss at enda flere bidrar, slik at det blir litt mindre på hver, og at det blir enda litt morsommere å jobbe sammen. Og det er her vi trenger DIN hjelp nå!

Aktivitetsutvalget:Kveldsmaten er en merkevare, og enda en ting vi kan være stolte av på Gaalaas. Her ønsker vi oss enda flere som kan være med på organisering, innkjøp og gjennomføring.

Sportsutvalget:En fellesfunksjon som støtter lagene og legger til rette med baner, utstyr, dommere osv. Også her ønsker vi oss flere personer som kan dele på jobben.

Anleggsutvalg:Vi har en fantastisk tradisjon med kjempeoppmøte på vårdugnaden når anlegget skal klargjøres, og vi har en superflink banemester. Vi har også en gruppe flinke folk som bidrar med smått og stort, men skulle gjerne vært enda noen flere i denne gruppen som kan bidra med vedlikehold og når noe uforutsett skjer.

Fair Play-utvalget:Har utrettet mye for å skape bevissthet og gode rammer. Et veldig viktig utvalg som også kan utrette enda mer om de er enda flere. Med flere fairplaytiltak kommende sesong trenger vi flere hoder og hender. Har du et ønske om å bidra, da er du den vi trenger.

Styret:Til årsmøte har vi både styre- og varaverv som skal fylles. Ønsker du å være med å påvirke driften av klubben så trenger vi deg her!

Markedsutvalg:Vi tror vi har et potensiale for å øke på sponsor og samarbeidspartnersiden. Vi ønsker oss hjelp som kan bidra på dette område.

Er du en som kan ønske deg å bidra med noe i klubben, ta kontakt med en av følgende:

Vegard                 Linda                     Bjørn                    Tom                       Ole Morten480 38 892          970 61 185          922 61 490          920 52 612          901 18 090

Del dette

Facebook
Twitter
LinkedIn