Kontakt oss

Kontaktinfo:

Postadresse: Postboks 119, 2320 Furnes
Besøksadresse: Gålåsvegen 81, 2320 Furnes

E-postadresse: post@furnesfotball.no
Hjemmeside: www.furnesfotball.no
Facebook: www.facebook.com/FurnesFotball/
Instagram: furnesfotballofficial

Bankkonto: 1800.23.41758
Organisasjonsnummer: 983 040 136

Styreleder: Vegard Engebretsen. Tlf: 480 38 892
E-post: engeb79@gmail.com

Styret:

Navn

Funksjon

Telefon

E-post

Vegard Engebretsen

Styreleder

480 38 892

engeb79@gmail.com

Linda Lunde

Nestleder

970 61 185

lunde.linda@gmail.com

Monica Rønning

Styremedlem

481 41 145

moccaroni@hotmail.com

Karina Koteng

Styremedlem

957 06 673

kariina_89@hotmail.com

Helge Andrè Moseby

Styremedlem

916 68 938

helge.moseby@live.no

Elise Berger

Styremedlem

479 06 812

elise8berger@gmail.com

Håvard Hammartrø

Styremedlem

917 71 625

haav79@gmail.com

Simen Haugen

Varamedlem

957 06 673

simen_jr@hotmail.com

Karianne Dæmroen

Varamedlem

414 46 020

kariannedaemroen@hotmail.com

Valgkomiteen:

Navn

Funksjon

Telefon

E-post

Reidun Evjestad

Leder

975 41 734

reidun_l_e@hotmail.com

Edgar Halvorsen

Medlem

913 63 070

edgar@kjemipartner.no

Lene Hagen

Medlem

936 41 671

lenhag@hotmail.com

Julie Birgithe Holen Sanden

Medlem

988 08 833

juliesanden@hotmail.com

Monica Hansgård

Varamedlem

942 62 385

buster_64@hotmail.com

Fair Play-gruppa:

Navn

Funksjon

Telefon

E-post

Tom Helgesen

Leder

920 52 612

tom.heldesen@emblaaudio.no

Edgar Halvorsen

Medlem

913 63 070

edgar@kjemipartner.no

Bent Roger Hegg

Medlem

952 70 985

b-rhegg@online.no

Jan Erik Pettersen

Medlem

938 47 992

jan-e-pett@hotmail.com

Melissa Johannessen

Medlem

955 54 912

melissajohannessen@hotmail.com

Sportsutvalget:

Navn

Funksjon

Telefon

E-post

Ole Morten Bratberg

Adm. leder av sportsutvalget

901 18 090

olembra@hotmail.com

Morten Olsen Holter


970 71 590

mortenolsen_holter@hotmail.com

Mario Sætersdal Håker

480 13 549

mariohaker9@gmail.com

Erik Høgsveen

915 55 599

erik@hoegsveen.no

Konrad Lock

Dommeroppsett (klubbdommere)

971 32 751

konrad.lock@icloud.com

Bjørn Brungot

Sportslig Leder og Trenerveileder

922 61 490

bmb74@hotmail.com

Per Ivar Hansgård

Banefordeling

476 45 965

peivhans@gmail.com

Tom Helgesen

Klubbdommer- og Fair Play-ansvarlig

920 52 612

tom.helgesen@emblaaudio.no

Kontrollutvalget:

Navn

Funksjon

Telefon

E-post

Sverrir Lange

Leder

907 47 475

sverrir.lange@gmail.com

Gry Mette Lierhagen

Medlem

996 05 748


Bengt Sundkøien

Varamedlem

941 90 056

bengthaavard@gmail.com

Øvrige kontaktpersoner:

Materialforvalter: 

Vebjørn Hage
Kontaktinfo: vebjornhage@icloud.com  mobil: 901 53 078

Organisasjonsplan for Furnes Fotball