Kontakt oss

Kontaktinfo:

Postadresse: Postboks 119, 2320 Furnes
Besøksadresse: Gålåsvegen 81, 2320 Furnes

E-postadresse: post@furnesfotball.no
Hjemmeside: www.furnesfotball.no
Facebook: www.facebook.com/FurnesFotball/
Instagram: furnesfotballofficial

Bankkonto: 1800.23.41758
Organisasjonsnummer: 983 040 136

Styreleder: Linda Lunde. Tlf: 970 61 185
E-post: lunde.linda@gmail.com

Styret:

Navn

Funksjon

Telefon

E-post

Linda Lunde

Styreleder

970 61 185

lunde.linda@gmail.com

Vegard Engebretsen

Nestleder

480 38 892

engeb79@gmail.com

Silje Nysveen Embretsen

Styremedlem

918 63 751

siljemail@yahoo.com

Karina Koteng

Styremedlem

957 06 673

kariina_89@hotmail.com

Hans Audun Grøtlien

Styremedlem

994 12 138

hansaudun@hanstad.no

Tristan A. Lange

Styremedlem

938 89 540

tristanlange111@gmail.com

Håvard Hammartrø

Styremedlem

917 71 625

haav79@gmail.com

Simen Haugen

Varamedlem

938 34 473

simen_jr@hotmail.com

Karianne Dæmroen

Varamedlem

414 46 020

kariannedaemroen@hotmail.com

Valgkomiteen:

Navn

Funksjon

Telefon

E-post

Edgar Halvorsen

Leder

913 63 070

edgar@kjemipartner.no

Camilla Gjerlaug

Medlem

917 28 569

camilla.gjerlaug@gs.ringsaker.kommune.no

Vebjørn Hage

Medlem

901 53 078

vebjornhage@icloud.com

Monica Halvorsen

Varamedlem

942 62 385

buster_64@hotmail.com

Sportsutvalget:

Navn

Funksjon

Telefon

E-post

Ole Morten Bratberg

Adm. leder av sportsutvalget

901 18 090

olembra@hotmail.com

Morten Olsen Holter

Sportslig Leder og Trenerveileder

970 71 590

mortenolsen_holter@hotmail.com

Marius Resvold

Dommeroppsett (klubbdommere)

949 88 855

mresvold@hotmail.com

Amund Berge

917 73 218

bergeamund@hotmail.com

Benjamin Lunde Hansgård

476 45 965

benozil2007@gmail.com

Bjørn Brungot


922 61 490

bmb74@hotmail.com

Per Ivar Hansgård

Banefordeling

476 45 965

peivhans@gmail.com

Tom Helgesen

Klubbdommer- og Fair Play-ansvarlig

920 52 612

tom.helgesen@emblaaudio.no

Fair Play:

Navn

Funksjon

Telefon

E-post

Tom Helgesen

Leder

920 52 612

tom.helgesen@emblaaudio.no

Edgar Halvorsen

Medlem

913 63 070

edgar@kjemipartner.no

Bent Roger Hegg

Medlem

952 70 985

b-rhegg@online.no

Jan Erik Pettersen

Medlem

938 47 992

jan-e-pett@hotmail.com

Ales Haave

Medlem

415 21 680

ales.haave@skole.ringsaker.kommune.no

Grønt utvalg:

Navn

Funksjon

Telefon

E-post

Espen Borgersen

Leder

404 83 629

espen_andreas@hotmail.com

Sandra Lee Kleppe

Medlem

936 47 631

slksld@yahoo.com

Arne Marius Hallum Telneset

Medlem

928 19 010

amhallum@gmail.com

Kontrollutvalget:

Navn

Funksjon

Telefon

E-post

Ian Jensen

Leder

411 64 422

ian@hamjern.no

Marianne Stenersløkken Bergum

Medlem

481 72 556

mabergum@gmail.com

Edgar Halvorsen

Varamedlem

913 63 070

edgar@kjemipartner.no

Øvrige kontaktpersoner:

Materialforvalter: 

Vebjørn Hage
Kontaktinfo: vebjornhage@icloud.com  mobil: 901 53 078

Organisasjonsplan for Furnes Fotball