Kveldsmat

Kveldsmat for en tier!

 

På Gaalaas serveres kveldsmat for kun 10 kroner!

Ordningen har blitt et varemerke for Furnes fotball, og det er med stolthet vi inviterer egne spillere, dommere, motstandere og trenere til å ta kveldsmaten i fellesskap etter endt trening eller kamp. Kveldsmaten serveres så lenge barnefotballen pågår. I mai og juni, og så fra midten av august og frem til høstferien.

Det er mulighet for å kjøpe et klippekort for 100 kr. Her stemples det for hver kveldsmat du spiser. Klippekortet ligger i kassen i klubbhuset!

Tiltaket krever en del innsats fra klubben, og vi håper at alle lag er med og støtter opp om tilbudet ved å bruke det.

Varmmat serveres to ganger pr uke:

  • Mandag og tirsdag i partallsuker
  • Onsdag og torsdag i oddetallsuker


Tilbudet om kveldsmat kommer i stand takket være velvillige sponsorer som stiller opp for oss. En stor takk til alle som bidrar!

Kjenner du til noen flere som kan hjelpe til med sponsing av kveldsmaten? Ta kontakt med Linda Lunde på tlf: 970 61 185 eller på mail: lunde.linda@gmail.com

Sponsorer er:

   

                
  

 

Kontaktperson dugnader og kveldsmat:

Åse Dorthe G. Lundberg 
Tlf: 938 70 187
Mail: adg@ringsaker.kommune.no