Årsmøte for 2022

Ordinært årsmøte for 2022 ble avholdt på klubbhuset på Gaalaasbana 22. februar 2022 fra kl 1900. Nedenfor finner du referat, samt øvrige årsmøtedokumenter: Referat: 2022_referat_årsmøte Styrets årsberetning: 2022 styrets beretning Sportsutvalgets årsberetning: 2022 SU årsberetning Aktivitetsutvalgets årsberetning: 2022 AU årsberetning Fairplaykomiteens årsberetning: 2022 fairplay årsberetning Regnskap: 2022 Resultat regnskap Regnskap: Kommentar pr 31.12.2022 Brumunddal Regnskap Balanse: […]

Barne- og ungdomsfotball for voksne!

Her finner du nyttig informasjon om hvordan rammene rundt barne- og undomsfotballen ønskes å være i Furnes Fotball: barne og ungdomsfotball for voksne

Lagshåndbok

Her finner du Lagshåndbok.docx med tips og råd om roller og organisering av lag og årgang.

Årsmøte for 2021

Ordinært årsmøte for 2021 ble avholdt på klubbhuset på Gaalaasbana 28. februar 2022 fra kl 1800. Nedenfor finner du referat, samt øvrige årsmøtedokumenter: Referat: 2021_referat_årsmøte Styrets årsberetning: 2021 styrets beretning Sportsutvalgets årsberetning: 2021 SU årsberetning Aktivitetsutvalgets årsberetning: 2021 Årsberetning AU. Dommer- og Fairplaykomiteens årsberetning: Årsberetning Dommer og Fairplay Regnskap: 2021 Signert Årsregnskap Kontrollutvalgets beretning: 2021 Kontrollutvalgets […]

Politiattest formål

Her finner dere formål politiattest som trengs for å søke om Politiattest: bekreftelse-pa-formal-med-politattestbm Når formål er utfylt så kan søknaden leveres elektronisk her: Politiattest – søk på nett Når du mottar attesten fra politiet skal denne fremvises klubben.

Årsmøte for 2019

Ordinært årsmøte for 2019 ble avholdt på klubbhuset på Gaalaasbana 3. juni 2020 fra kl 1900. Nedenfor finner du referat, samt øvrige årsmøtedokumenter: Referat: 2019 referat årsmøte Styrets årsberetning: Sportsutvalgets årsberetning: Aktivitetsutvalgets årsberetning: Regnskap: Kontrollutvalgets beretning: Innkommende forslag: Budsjett for 2020: Valgkomiteens innstilling:

Årsmøte for 2020

Ordinært årsmøte for 2020 ble avholdt på klubbhuset på Gaalaasbana 4. mars 2021 fra kl 1800. Nedenfor finner du referat, samt øvrige årsmøtedokumenter: Referat: 2020 referat årsmøte Styrets årsberetning: 2020 styrets beretning Sportsutvalgets årsberetning: 2020 SU årsberetning Aktivitetsutvalgets årsberetning: 2020 AU årsberetning Regnskap: 2020 Årsregnskap for Furnes Fotball Kontrollutvalgets beretning: 2020 Revisorberetning Furnes Fotball 2020 […]

Kampvert

Navn på rollen: Kampvert Nærmeste overordnede: Sportslig leder Formål med rollen: Kampvertrollen er en servicefunksjon som skal bedre kampopplevelsen for alle aktørene. Ansvar: Kampverten skal påse at kamprammen og kampopplevelsen blir mest mulig positiv for alle, også for tilreisende lag med støttespillere. Kampverten må sette seg godt inn i de lokale forholdene, kjenne til banenummering, anleggets […]

Overgangsansvarlig

Navn på rollen: Overgangsansvarlig Nærmeste overordnede: Sportslig leder Formål med rollen: Overgangsansvarlig skal ivareta klubbens interesser i forbindelse med overganger inn og ut av klubben  Ansvar: Overgangsansvarlig skal foreta overganger i henhold til NFFs regelverk for overganger, inklusiv varslingsfrister. Overgangsansvarlig skal innhente de nødvendige dokumenter i forbindelse med opprettelse av helt nye spillere uten klubbtilhørighet […]

Fair Play – ansvarlig

Navn på rollen: Fair Play – ansvarlig Nærmeste overordnede: Sportslig leder Formål med rollen: Fair Play – ansvarlig skal fremme Fair Play og likeverd både på og utenfor banen og i alle ledd i Furnes Fotball.  Ansvar: Fair Play – ansvarlig skal koordinere Fair Play tiltakene i Furnes Fotball. Den viktigste oppgaven er å ha […]