Årsmøte for 2021

Ordinært årsmøte for 2021 ble avholdt på klubbhuset på Gaalaasbana 28. februar 2022 fra kl 1800. Nedenfor finner du referat, samt øvrige årsmøtedokumenter: Referat: 2021_referat_årsmøte Styrets årsberetning: 2021 styrets beretning Sportsutvalgets årsberetning: 2021 SU årsberetning Aktivitetsutvalgets årsberetning: 2021 Årsberetning AU. Dommer- og Fairplaykomiteens årsberetning: Årsberetning Dommer og Fairplay Regnskap: 2021 Signert Årsregnskap Kontrollutvalgets beretning: 2021 Kontrollutvalgets […]

Politiattest formål

Her finner dere formål politiattest som trengs for å søke om Politiattest: 2022_formal_politiattest

Årsmøte for 2019

Ordinært årsmøte for 2019 ble avholdt på klubbhuset på Gaalaasbana 3. juni 2020 fra kl 1900. Nedenfor finner du referat, samt øvrige årsmøtedokumenter: Referat: 2019 referat årsmøte Styrets årsberetning: Sportsutvalgets årsberetning: Aktivitetsutvalgets årsberetning: Regnskap: Kontrollutvalgets beretning: Innkommende forslag: Budsjett for 2020: Valgkomiteens innstilling:

Årsmøte for 2020

Ordinært årsmøte for 2020 ble avholdt på klubbhuset på Gaalaasbana 4. mars 2021 fra kl 1800. Nedenfor finner du referat, samt øvrige årsmøtedokumenter: Referat: 2020 referat årsmøte Styrets årsberetning: 2020 styrets beretning Sportsutvalgets årsberetning: 2020 SU årsberetning Aktivitetsutvalgets årsberetning: 2020 AU årsberetning Regnskap: 2020 Årsregnskap for Furnes Fotball Kontrollutvalgets beretning: 2020 Revisorberetning Furnes Fotball 2020 […]

Kampvert

Navn på rollen: Kampvert Nærmeste overordnede: Sportslig leder Formål med rollen: Kampvertrollen er en servicefunksjon som skal bedre kampopplevelsen for alle aktørene. Ansvar: Kampverten skal påse at kamprammen og kampopplevelsen blir mest mulig positiv for alle, også for tilreisende lag med støttespillere. Kampverten må sette seg godt inn i de lokale forholdene, kjenne til banenummering, anleggets […]

Overgangsansvarlig

Navn på rollen: Overgangsansvarlig Nærmeste overordnede: Sportslig leder Formål med rollen: Overgangsansvarlig skal ivareta klubbens interesser i forbindelse med overganger inn og ut av klubben  Ansvar: Overgangsansvarlig skal foreta overganger i henhold til NFFs regelverk for overganger, inklusiv varslingsfrister. Overgangsansvarlig skal innhente de nødvendige dokumenter i forbindelse med opprettelse av helt nye spillere uten klubbtilhørighet […]

Fair Play – ansvarlig

Navn på rollen: Fair Play – ansvarlig Nærmeste overordnede: Sportslig leder Formål med rollen: Fair Play – ansvarlig skal fremme Fair Play og likeverd både på og utenfor banen og i alle ledd i Furnes Fotball.  Ansvar: Fair Play – ansvarlig skal koordinere Fair Play tiltakene i Furnes Fotball. Den viktigste oppgaven er å ha […]