Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Årsmøte for 2019

Du er her:
< Tilbake

Ordinært årsmøte for 2019 ble avholdt på klubbhuset på Gaalaasbana 3. juni 2020 fra kl 1900. Nedenfor finner du referat, samt øvrige årsmøtedokumenter:

Referat: 2019 referat årsmøte

Styrets årsberetning:

Sportsutvalgets årsberetning:

Aktivitetsutvalgets årsberetning:

Regnskap:

Kontrollutvalgets beretning:

Innkommende forslag:

Budsjett for 2020:

Valgkomiteens innstilling: