Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Årsmøte for 2020

Du er her:
< Tilbake

Ordinært årsmøte for 2020 ble avholdt på klubbhuset på Gaalaasbana 4. mars 2021 fra kl 1800. Nedenfor finner du referat, samt øvrige årsmøtedokumenter:

Referat: 2020 referat årsmøte

Styrets årsberetning: 2020 styrets beretning

Sportsutvalgets årsberetning: 2020 SU årsberetning

Aktivitetsutvalgets årsberetning: 2020 AU årsberetning

Regnskap: 2020 Årsregnskap for Furnes Fotball

Kontrollutvalgets beretning: 2020 Revisorberetning Furnes Fotball 2020

Innkommende forslag: 2020 Forslag til årsmøtevedtak SPBØ1 lån
2020 styre forslag avvikle allianseidrettslaget

Budsjett for 2021: 2020 Budsjett FF for 2021

Valgkomiteens innstilling: 2020 valgkomiteens innstilling