Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Fair Play – ansvarlig

Du er her:
< Tilbake

Navn på rollen:

Fair Play – ansvarlig

Nærmeste overordnede:

Sportslig leder

Formål med rollen:

 • Fair Play – ansvarlig skal fremme Fair Play og likeverd både på og utenfor banen og i alle ledd i Furnes Fotball. 

Ansvar:

 • Fair Play – ansvarlig skal koordinere Fair Play tiltakene i Furnes Fotball. Den viktigste oppgaven er å ha god kontakt og samarbeid med klubbens lagledere, trenere og medlemmer i forhold til gode holdninger. 

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for at Fair Play er et tema i klubbens strategiarbeid, og at Fair Play er et tema på alle møter i regi Furnes Fotball.  
 • Sørge for at alle Fair Play-tiltak i klubben behandles i Sportslig Utvalg (SU), og ved behov melde saker inn for behandling til styret. 
 • Være klubbens fagansvarlig og kontaktperson overfor andre klubber, kretsen og NFF sentralt. 
 • Foreslå, iverksette, koordinere og følge opp Fair Play-tiltak i klubben på alle nivåer mot foreldre, spillere, trenere og lagledere, samt gjestende lag. 
 • Påse at klubbens arrangementer og turneringer gjennomføres i god Fair Play-ånd 
 • Ansvarlig for at kampvertvester og kampvertinstruks. 
 • Skrive årsrapport til styret som minimum skal inneholde iverksatte Fair Play-tiltak, hvilke eventuelle utfordringer klubben har og prioriterte områder for kommende år. 
 • Rapportere brudd på Fair Play til styret i klubben, som rapporterer til kretsen. 
 • Være med på å bestemme og formidle tema for Trygge rammer ut til trener/lagledere i Furnes Fotball, og sørge for at det er et tema på alle foreldremøter i klubben.