Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Kampvert

Du er her:
< Tilbake

Navn på rollen:

Kampvert

Nærmeste overordnede:

Sportslig leder

Formål med rollen:

 • Kampvertrollen er en servicefunksjon som skal bedre kampopplevelsen for alle aktørene.

Ansvar:

Kampverten skal påse at kamprammen og kampopplevelsen blir mest mulig positiv for alle, også for tilreisende lag med støttespillere. Kampverten må sette seg godt inn i de lokale forholdene, kjenne til banenummering, anleggets fasiliteter, eventuelt kveldsmattilbud og andre lokale ting som et ukjent motstanderlag kan ha nytte av. Kampverten skal representere Furnes Fotball på en positiv, imøtekommende og utadvendt måte.

Arbeidsoppgaver:

 • Bruk kampvertvest slik at alle kan se hva din rolle er.
 • Husk at dette først og fremst er en utadvendt servicefunksjon.
 • Ha med deg dagens kamp- og dommeroversikt, det kan til tider gå mange parallelle kamper og mange forskjellige dommere er i sving, gjør deg kjent med anleggets banenummerering.
 • Du er baneansvarlig sammen med dommer. Dommer inspiserer banen, kampvert hjelper til med enklere reparasjoner, flytting av mål. Ha med strips i tilfelle hull i målnett.
 • Ta imot bortelag og publikum på en ordentlig måte, kaffelapper til bortelagstrenere. Informér om hvilken bane som skal brukes og gjerne om hvem som skal dømme. Bruk dommerens fornavn.
 • Alle 5’e-baner (også 7’er-baner hvis mulig) bør ha bukk/infoplakat med trener / foreldrevettregler stående på midtbanen i god tid før kampstart.
 • Du er publikumssideansvarlig. På langsiden skal publikum stå i god avstand fra sidelinjen, minimum 1 meter er en god regel hvis dobbeltlinje ikke er merket. Kortsidene skal være frie og ikke brukes av publikum, foreldre, trenere, unger, bikkjer og andre.
 • Del ut tilskuerkort. Dette understreker publikumsplasseringen.
 • Du skal rulle gatebukken av banen noen minutter før kampstart og stille denne mellom lagen på langsiden der lagene står. Plakatens publikumsside vendes ut mot banen. Minst 1 meter fra sidelinjen.
 • Du skal fungere som dommerstøtte hvis nødvendig. Også for eventuelle eksterne dommere som dømmer på Gålås. Du er alltid på dommerens lag, målet er alltid å roe ned situasjoner.