Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Kvalitetsklubbansvarlig

Du er her:
< Tilbake

Navn på rolle

Kvalitetsklubbansvarlig


Nærmeste overordnede

Styret


Formål med rollen

Funksjonen skal sikre at Kvalitetsklubb er levende i hele klubben, med de endringer og tillegg man til enhver tid finner nødvendige.


Ansvar
 • Ha inngående kunnskap om konseptet og være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis.
 • Være klubbens overordnede kontaktperson mot krets og forbund på spørsmål knyttet til konseptet.
 • Følge opp de standarder som er satt i systemet med tanke på implementering og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis.
 • Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene som er lagt.
 • Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.
 • Være ansvarlig og pådriver for gjennomføring av egenmelding.

 

Arbeidsoppgaver
 • I alle sammenhenger markedsføre klubbens visjon, normer og verdier.
 • Lede arbeidet med kvalitetsklubb.
 • Koordinere arbeidsgruppene som jobber med de forskjellige delene av kvalitetsklubbsystemet.
 • Være klubbens kontaktperson ovenfor NFF Indre Østland, dets veiledere og klubbutviklere.
 • Informere klubbens tillitsvalgte og øvrige medlemmer om kvalitetssystemet, det status og nyheter/endringer.
 • Rapportere kvalitetssystemets status til NFF.
 • Lukke de avvik som måtte avdekkes. Spesielt er dette viktig hver gang det er valg og utskiftninger i fotballstyret og andre sentrale funksjoner.
 • Rapportere til klubbens hovedstyre på alle styremøter.