Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Økonomistyring

Du er her:
< Tilbake

Alle tillitsvalgte i Furnes Fotball plikter å følge klubbens plan for økonomistyring for å sikre en god og forsvarlig håndtering av alle situasjoner der penger er involvert. Klubben ønsker full åpenhet i alle ledd og god økonomistyring er en vesentlig del av arbeidet med å etterleve dette.

 1. Overordnet.
  Driftsbudsjettet skal gjenspeile all aktivitet gjennom hele året og det skal vært år legges opp til ett mål med overskudd.
 2. Budsjett.
  Inntekter skal budsjetteres nøkternt og kun med sikre inntekter. Alle kjente utgifter skal budsjetteres med en plan på kontonivå.
 3. Regnskap.
  Regnskapet føres etter kontantprinsippet og alle inntekter og kostnader føres i den perioden det tilhører. Regnskapet føres i en kombinasjon av leder/regnskapsansvarlig og autorisert regnskapsfører. For tiden Brumunddal Regnskap AS Regnskapet føres i Visma Eaccounting. Det skrives ut regnskapsrapporter foran hvert styremøte eller når noen måtte ønske det. Alle i Furnes Fotball sitt styre har tilgang til å hente rapporter fra Visma Eaccounting.
 4. Bilag.
  Medlemmer faktureres gjennom klubbadmin som eksporteres automatisk til Visma Eaccounting. Andre faktura som sponsorer, salg av ved, utleie av klubbhus og bane etc gjøres direkte i Visma Eaccounting av leder/regnskapsansvarlig. Alle inngående bilag skannes inn i Visma`s app til Brumunddal Regnskap AS og føres av dem. Alle bilag attesteres av 2 personer, hvorav leder er en av disse.
 5. Kasseoppgjør.
  Kasseoppgjør fra kiosk telles opp av ukesansvarlig sammen med en representant fra dugnadspersonellet. Oppgjøres signeres av begge representanter og oppgjørsskjemaet skannes inn med Visma`s app til Brumunddal Regnskap AS for bokføring. Overskuddskontanter settes inn på Furnes Fotball sin bankkonto av regnskapsansvarlig. Leveres det kontanter til klubben som f.eks oppgjør av økonomisk dugnad, skal disse behandles på samme måte som kasseoppgjør fra kiosken.
 6. Bankkonto.
  Furnes Fotballs bankkonto disponeres av regnskapsansvarlig og styrets leder i felleskap.
 7. Debetkort.
  Nestleder i styret og leder for AU disponerer hvert sitt debetkort på Furnes fotballs bankkonto, dette for å forenkle innkjøp av varer og tjenester der hvor klubben ikke har kreditt. Alle bilag fra bruk av disse kortene skal signeres og godkjennes av styrets leder.
 8. Reiseregning/bilgodtgjørelse.
  Alle trenere, ledere og tillitsvalgte som etter avtale får dekket kjøring i forbindelse med oppgaver utført for klubben, plikter å levere reiseregning på dette før godtgjørelse utbetales. Reiseregningen skal godkjennes av leder og regnskapsansvarlig med signatur.
 9. Økonomisk ansvar.
  Styret har klubbens økonomiske ansvar. Alle innkjøp og investeringer skal godkjennes av styret og alle utvalg skal opptre innenfor de rammer og budsjetter som er gitt av årsmøte. Furnes Fotball har forsikring mot underslag i IF.
 10. Innkreving.
  Alle innbetalinger skal betales inn til Furnes Fotballs bankkonto, det skal ikke brukes private bankkonto til innkreving av penger som f.eks sponsorer til lag eller årganger.