Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Politiattestansvarlig

Du er her:
< Tilbake

Navn på rolle

Politiattestansvarlig


Nærmeste overordnede

Styret v/ leder


Formål med rollen

Informere alle trenere, lagledere og andre med roller som innebærer et tillits- og ansvarsforhold overfor mindreårige, om kravet om politiattest.


Ansvar

Veilede og informere om søknadsrutiner for politiattest. Være tilgjengelig for fremvisning av attest.


Arbeidsoppgaver
  • Påse at alle med aktuelle tillitsverv fremviser politiattest.
  • Holde oversikt over hvem som har vist politiattest og sørge for at alle fornyer politiattesten når det trengs.
  • Ta kontakt med nye personer i aktuelle tillitsverv.