Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Trenerveileder

Du er her:
< Tilbake

Navn på rolle:

Trenerveileder


Nærmeste overordnede:

Sportslig leder


Formål med rollen:

Sørge for å gi alle trenere i Furnes Fotball innføring og forutsetninger for å gjennomføre treninger i henhold til klubbens og forbundets verdier og retningslinjer.
Passe på at ALLE trenere følger den sportslige planen.


Ansvar:

Kort beskrivelse på mandat, vedr. hvilke beslutninger som kan fattes av stillingen.

  • trenerutvikler for barnefotballen 6-12 år
  • trenerutvikler for ungdomsfotballen 13-16 år
  • implementere sportsplan
  • være jevnlig på feltet for å støtte opp trenere i aktiviet
 
Arbeidsoppgaver Beskrivelse
  • Delta i møter med sportsutvalget 8-10 ganger i året
  • Ukentlig være tilgjengelig eller delta på treninger i ulike årganger for å veilede og forsterke klubbens mål og verdier.
  • Gjennomføre møter med trenere pr årgang for å hjelpe trenere å holde gode økter og sørge for at trenerne følger den ”grønne tråden”
  • Sette trenerutvikling i system
  • Påse at trenere følger sportsplan
  • Støtte trenere ved å hjelpe til med riktige og relevante øvelser