Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Takk for at du bidrar som lagleder!

Laglederrollen

Laglederen er du en meget viktig rolle rundt laget. Alle spillerne har forskjellige grunner til å være med, de har forskjellige forutsetninger, ulik interesse og trenger i varierende grad hjelp til motivasjon for å delta videre. Laglederen har et stort ansvar ved å bidra til en fin trening- og kampopplevelse for alle. Hold god kontakt med foreldregruppa.
 

Huskeliste trening

 Ta vare på alle spillerne, du er lagets utenomsportslige voksenperson og kan for mange barn/ungdom ha stor betydning for trivselen i spillergruppa.

 I barne- og ungdomsfotballen foregår de fleste treninger uten at lagleder er til stede. Men økt utenomsportslig og forståelsesfull tilstedeværelse gir lagleder en unik påvirkningskraft og trygghet for spillergruppa.

• Alle spillere har medbestemmelsesrett. Du har et medansvar for at de faktisk får være med å bestemme.

• Som lagleder har du både en rollemakt og i de fleste tilfeller en aldersmakt. Dette må du være bevisst på og bruke varsomt.

• Husk å oppfordre spillerne til å bruke kveldsmattilbudet etter trening.

Huskeliste kamp

• Noen dager før hjemmekamp skal du ta kontakt med bortelaget og sørge for at de har relevant informasjon rundt kampavviklingen. SMS eller mail skal sendes til bortelaget og inneholde denne linken: www.furnesfotball.no/velkommen

Bruk klær med Furnes Fotball logo. Påta deg ansvaret det er å være en god klubbrepresentant.

• Du har et medansvar for hvordan ‘dine’ supportere framstår. Tips på www.furnesfotball.no/tilskuer

• Ta gjerne kontakt med motstanderen foreldregruppe før kamp og ønsk lykke til.

• Hils på motstanderen og dommeren på en hyggelig måte.

• Din framtreden smitter, sørg for at alle får et positivt inntrykk.

• Opptre rolig på sidelinjen.

• I ungdomsfotballen har du et medansvar for at frukt er på plass i garderobene.

• Takk dommer og motstander for kampen, ved hjemmekamp i barnefotballen minn motstanderen på kveldsmattilbudet.

Kontakter:

Linda Lunde, styreleder, 97061185
Ole Morten Bratberg, leder sportsutvalg, 90118090
Ole Morten Holter, sportslig leder og trenerutvikler, 97071590
Tom Helgesen, fairplayleder, 92052612