Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Letter på tiltakene, vi kan starte opp igjen!

gaalaas

Ringsaker og de andre kommunene på Hedmarken letter på noen av smittetiltakene igjen fra og med lørdag 29. mai. Det betyr at vi igjen kan trene og at vi kan spille kamper mot andre lag fra Ringsaker Kommune! Lettelsene tar oss ikke til nasjonale regler, fortsatt gjelder det litt strengere regler lokalt, men vi er glade for denne:

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter med unntak fra 1-metersanbefalingen.

Her kan du lese mer på kommunens hjemmesider:
Letter på tiltakene – Ringsaker kommune

Og i Ringsaker Blad (krever abonnement):
Helse, Korona | Gjør unntak for to kommuner på Hedmarken – nå åpnes Ringsaker igjen (ringsaker-blad.no)

Del dette

Facebook
Twitter
LinkedIn