Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Nå blir det vann og kloakk på Gaalaas

IMG_6923

Snart er det slutt på at vi trenger å bekymre oss for tilsiget av vann i brønnen på Gaalaasbana. Ringsaker kommune legger nå opp tilkoblingspunkter slik at vi kan kople oss på det offentlige vann og avløpsnettet.

Dobloug Entreprenører står for arbeidet og de har nå gravd seg gjennom skogen og over grusbanen. Så skal de mellom ballbingen og veien og inn bak klubbhuset.

Det vil bli stadig skiftende mønster for parkering. Så ta hensyn til sperringene. Plassen ved hallen, ved ballbingen, grusbana og bak klubbhuset vil alle bli påvirket på ulike tidspunkt fremover.

Arbeidet skal bli ferdig i sommer og det blir et enormt løft for klubben å få sikker tilgang til vann. I tillegg blir det veldig bra med vann og toaletter i hallen på litt sikt!

– Dette har kommet i stand takket være iherdig innsats av blant andre Håvard Hammertrø, og med stadig økende aktivitet så er dette veldig viktig for klubben, sier styreleder Linda Lunde. Snart kan barna få «sløse» med vann i vannkrig, og enda viktigere er vi sikre på at tilreisende lag får seg en dusj etter kamp.

Del dette

Facebook
Twitter
LinkedIn