Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Ny samarbeidspartner

Lagerseksjoner
Furnes Fotball har signert en samarbeidsavtale med Lagerseksjoner AS. Næringsparkvegen 16, 2320 Furnes
www.lagerseksjoner.no/hamar/
Hvis du skulle eller vet om noen som er interessert i en lagerseksjon på det nye næringsområdet på HNN så kan du ta kontakt med Vegard Engebretsen 48038892, så vil han kunne formidle dette til Lagerseksjoner AS.
I denne filmen forteller Lagerseksjoner litt mer om hva de kan tilby:

Del dette

Facebook
Twitter
LinkedIn