Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Velkommen til Furnes Fotball

Løkki Lørdag!

Furnes Fotball Løkki Lørdag er egenorganisert løkkefotball inne i Gålåshallen. I utgangspunktet arrangerer vi hver lørdag i vinterhalvåret såfremt det ikke må vike grunnet annen aktivitet.
Trygge voksne furnestrenere er hele tiden til stede, passer på at alle aldersgrupper får sin ønskede del av hallen, at alle bli ivaretatt og får den oppmerksomheten som kreves.
Ungene fikser aktivitet og kamper selv. Voksne flytter mål, plasserer kjegler og veileder om ønskelig. Noen voksne blir også med på aktiviteten, det er alltid populært.
Gratis for alle, ta med venninne eller kamerat uansett klubbtilknytning eller ikke, ingen påmelding.
Vi åpner kl 10.30 og de fleste deltakerne kommer erfaringsmessig i løpet av det første kvarteret. Tilbudet avsluttes ca kl 12.00 og foreldre kan eventuelt hente når som helst mellom disse tidspunktene. Flere foreldre velger også å være tilstede under hele eller deler av økten, kaffeservering!

Velkommen!

Du kan ta kontakt på telefon 92052612 hvis du trenger mer informasjon.

Hvor?

Gålås ligger litt inne skogen og kan kanskje være vanskelig å finne hvis du aldri har besøkt oss før. Adressen er Gålåsvegen 81, 2320 Furnes. Vår erfaring er de aller fleste GPS’er gjenkjenner den adressen. Hvis ikke kjører du til hovedkontoret til Sirkula/gjenbruksstasjonen, derfra er det skiltet. Vi har meget gode parkeringsforhold og normalt er det lett å finne plass.

Om Furnes Fotball

Furnes Fotball er en kvalitetsklubb og vi legger ekstra fokus på begrepet fairplay og alt hva det måtte inkludere. Vi har kurset spillere, trenere, ledere, kampverter, dommere og foreldre i hvordan vi ønsker at fotballaktivitet skal drives.

Gålåshallen

Vi har en helt ny hall med stor spilleflate. Underlaget er kunstgress og det er god plass for tilskuere som vil se på aktiviteten. Hallen er oppvarmet på vinteren og naturlig kjølig i sommerhalvåret. Hallen har to garderober, men aktiviteten i hallen er stor slik at ledig garderobe ikke alltid er mulig. Respekter reglene i hallen angående forsøpling, børst av skoene så godt det lar seg gjøre før du går inn, snusing/røyking er forbudt, reduser søling med mat og drikke (naturen vasker ikke bort søl innendørs) og børst av deg før du går ut igjen slik at færrest mulig gummikuler kommer på avveie.