Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Re-sertifisert som Kvalitetsklubb

0A4C7A66-35F4-4154-BAF3-FFBCB0EFC37C
Furnes Fotball har i høst vært igjennom en prosess som har endt med at vi nå er re-sertifisert som kvalitetsklubb. Furnes Fotball var første klubb i Ringsaker kommune som ble sertifisert Kvalitetsklubb tilbake i 2018.
Kvalitetsklubbansvarlig, Jan Erik Pettersen, har stått i spissen for arbeidet med re-sertifiseringen og har fått god hjelp og innspill fra styret og andre personer i klubben. På bildet er Jan Erik sammen med Elise, Linda og Vegard.
– Det er litt jobb med gjennomgang og oppdatering av prosesser, rutiner og beskrivelser, men vi er i mål, sier Jan Erik fornøyd.
Kvalitetsklubb er konsept som Norges Fotballforbund har mot klubbene som sikrer mange viktige funksjoner og roller som klubbene har. Viktige temaer er aktiviteten klubben driver, men også organisasjon, kompetanse og verdier. Et viktig resultat er dokumentasjon av viktige roller og funksjoner slik at det skal bli lettere å drive klubben, og det skal være lettere å påta seg en rolle eller oppgave for klubben.
Godt jobbet til Jan Erik og teamet!

Del dette

Facebook
Twitter
LinkedIn