Vintertrening

Her er klubbens anbefalinger for vintertrening:
 
Furnes Fotball anbefaler alle å drive med en vinteridrett for allsidighetens skyld. For spillere som ikke ønsker å bedrive en vinteridrett bør lagene legge til rette for en treningsaktivitet også om vinteren. For de yngste spillerne bør denne være mest mulig allsidig. Årsklasser må gjerne slå seg sammen for å kunne gi et tilbud om vintertrening. Vintersesongen regnes fra oktober-april/ høstferien til påskeferien.
Anbefalte treningsmengder

Alder
Antall treninger
Sted
Merknad
6 år-5er
1
Gymsal
Anbefalles å holde de i gang med en fotballek
7 år-5er
1
Gymsal
Anbefalles å holde de i gang med en fotballek
8 år-5er
1
Gymsal
Bør trene fotball om vinteren
9 år-5er
1
Kunstgresshall
Bør trene fotball om vinteren
10 år-5er
1
Kunstgresshall
Den høsten/vinter de skal over til 7er.
11 år-7er
2
Gymsal og kunstgress
 
12 år-7er
2
Gymsal og kunstgress
 
13 år-smågutt/ -jente
2(3)
Gymsal styrke+kunstgress
 
14 år-smågutt/ -jente 1. års 11’er
3
Gymsal styrke+2x kunstgress
 
15 år-gutt/jente 1. års 11’er
3
Gymsal styrke+2x kunstgress
 
16 år-gutt/jente 2. års 11’er
3
Gymsal styrke+2x kunstgress
 
 
Klubben leier inn baner/ haller og fordeler lagene ut fra innkommende ønsker.
Vintertreningsavgift:
 
Gymsalene er normalt gratis å leie, og vil i så fall ikke medføre vintertreningsavgift.
 
For treninger på baner og haller som klubben må leie, vil spillerne bli avkrevd vintertreningsavgift. Avgiften sendes til hver spiller, og ikke til laget.
 
Spilleren må si ja eller nei på høsten om de vil satse på vintertrening. Lagleder/ trener må gi klubben en oversikt over hvilke spillere som er med på vintertrening og følgelig skal ha vintertreningsavgift.
 
Vinteravgiften innkreves så tidlig som praktisk mulig i vintersesongen.