Sportsplan 5 – 6 år

Trenerne skal:

 • Ha smilet på lur
 • Se alle
 • Orden + ro = trygghet
 • Aldri kø

Innhold på treningene:

Treningens faser, trykk på lenkene for øvelser:

 1. Lagets startrituale (samles i ring og holde om hverandre)
 2. Sjef over ballen øvelser, leker og sjef-over-ballen-øvelser
  1. ​Sjef over ballen gjennom lek
 3. Spille med og mot
  1. ​1 mot 1
 4. Tilpasset smålagsspill (aldri mer enn 3 mot 3 for denne aldersgruppen)
  1. ​Varier med mål, fire mål, føre over linje
  2. Bruk voksen på hvert lag eller som joker på angrepslaget
  3. Være tro mot formasjon, jobb med posisjon
  4. Store i angrep, – store som romskip
  5. Små i forsvar, – være som maur i en maurtue
 5. Scoringsøvelser
  1. ​Gjerne etter dribleløype
  2. Skudd etter rullende ball i mot, etter føring og fra sida
 6. Lagets avslutningsrituale

Målet for trenerne skal være å skape gode opplevelser for flest mulig før, under og etter treninger og kamper. Hvordan skal vi få det til?

Trenernes huskeliste – for å få til den gode økta:

Alle trenere kan innholdet og hvem som skal gjøre hva

All organisering av øvelser skjer i forkant av treninga. Ny organisering skjer mens spillerne er i gang.

Aldri mer en maks tre spillere ved smålagsspill