Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Velkommen som tilskuer!

Tilskuerrollen

Tilskuere er en naturlig del av kamprammen og kan bidra til at alle får en positiv opplevelse. Men tilskuere opptrer også i noen tilfeller på en måte som ikke bidrar til en langvarig spiller- og dommer og trener-motivasjon. Vær bevisst på din egen påvirkning rundt kampavviklingen. 
 

Vær en god tilskuer

• Spillere forbereder seg til kamp, det kan du som tilskuer også gjøre. Spør deg selv i god tid før kamp om hva du kan bidra med for å skape en god og motiverende kampramme. Tenk igjennom hva du kan bringe med deg til kamparenaen slik at arrangementet oppleves fint for alle.

• Rundt en fotballbane er det gjerne mange tilskuere med forskjellige meninger og forutsetninger. Alle tilskuere har et ansvar for å hjelpe hverandre til å bruke et inkluderende språk og en mild talemåte.

• Verken spillere, dommer, trenere eller andre blir motivert av negativitet fra sidelinjen. Fotballen er avhengig av at flest mulig av de nevnte aktørene fortsetter lengst mulig. Tenk over hva du kan bidra med for å skape en langvaring motivasjon.

• Som tilskuer har du både en flertallsmakt og gjerne også en aldersmakt. Dette må du være bevisst på og bruke varsomt.

• Klubben oppfordrer alle tilskuere å ta kontakt med motstanderens foreldre og tilskuere før kamp. Positiv kommunikasjon med utsagn som ‘velkommen til kamp’, ‘fine spilleforhold’, ‘lykke til’ og ‘god kamp’ setter en kampstemning som er til fordel for alle.

• Spillerne og dommer er hovedaktørene. Som tilskuer bør du derfor holde god avstand til banemerkingen. Dette gjør det enklere for spillerne og benytte hele banen, dommeren opplever dømmingen som lettere og det er et sikkerhetsaspekt i denne tilskuerplasseringen. Særlig mindre barn har opplevd skader og skremmende episoder ved å bli truffet av både ball og spiller.

• Som ansvarlig tilskuer tar du kontakt med kampvert ved uønskede hendelser.

• Takk gjerne dommer og motstanderforeldre etter kampen.

Kontakter:

Linda Lunde, styreleder, 97061185
Ole Morten Bratberg, leder sportsutvalg, 90118090
Tom Helgesen, fairplayleder, 92052612