Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Tine Fotballskole, dag 2

36747B05-72CD-4B8F-8CF9-6F5241193991

Fotballskolen avsluttes med turneringsspill. Etter en varm formiddag med øvelser er det likevel imponerende energi og innsats også i kampene.

En flott fotballskolehelg som har samlet klubben med fin aktivitet. Må igjen berømme Sportsutvalget for opplegget. Trenere, A-laget og ungdommene som stiller opp for de yngste i klubben på en så fantastisk måte. Sammen med dugnadsfolket som lager mat og ordner blir det igjen en fotballskole å være stolt av.

Del dette

Facebook
Twitter
LinkedIn