Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Takk for at du bidrar som trener!

Trenerrollen

Som trener er du en meget viktig aktør i  fotballaktiviteten. Alle spillerne har forskjellige grunner til å være med, de har forskjellige forutsetninger, ulik interesse, men alle skal motiveres til å delta videre. Det er hovedoppgaven til treneren.
 

Huskeliste trening

 At alle har det gøy på fotballtreningen er viktig.

• Treneren har hovedansvaret for god stemning på treningsfeltet.

• Å høre på voksne prater er kjedelig. Å stå i kø er også kjedelig.

• Alle spillere har medbestemmelsesrett. Du har ansvar for at de faktisk får være med å bestemme.

• Som trener har du både en rollemakt og en aldersmakt. Dette må du være bevisst på og bruke varsomt.

• Innfør ‘takk for trening’ som en avslutning. Det skal gjøre spillere og trenere oppmerksomme på at uten et lag blir det ikke trening eller kamp.

• Spillerne dine har en gjennomorganisert hverdag. Overlat mye organisering til spillergruppa.

• En fotballtrening skal også være et alternativ til strenge voksenstyrte gjøremål.

• Husk å bruke kveldsmattilbudet etter trening hvis du trener et barnelag.

Huskeliste kamp

 Alle har rett på en god kampopplevelse, dette er et treneransvar.

• Bruk klær med Furnes Fotball logo. Påta deg ansvaret det er å være en god klubbrepresentant.

• Du har et medansvar for hvordan ‘dine’ supportere framstår.

• Hils på motstanderen og dommeren på en hyggelig måte.

• Din framtreden smitter, sørg for at alle får et positivt inntrykk.

• Opptre rolig på sidelinjen. Fotballveiledning gjøres på trening.

• Dommeren dømmer. Trenerens eventuelle uenighet oppfattes uansett som demotiverende av spillerne.

• Takk dommer og motstander for kampen, ved hjemmekamp minn motstanderen på kveldsmattilbudet.

Kurs

Klubben oppfordrer alle trenere til å ta videreutdanning. 

Kontakter:

Linda Lunde, styreleder, 97061185
Ole Morten Bratberg, leder sportsutvalg, 90118090
Ole Morten Holter, sportslig leder og trenerutvikler, 97071590
Tom Helgesen, fairplayleder, 92052612