Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Vegard med NFFs høyeste lederutdannelse

R8GtNtILNtOD

Håndplukket til fotballederkurs.

Fotballeder kurs 4 er Norges Fotballforbunds høyeste lederutdanning. Og en trenger å gjennomgå en kvalifisering for i det hele tatt få være med. 21 ledere og trenere var håndplukket etter en søknadsprosess med prekvalifisering. Vår egen Vegard fikk plass på årets utgave som ble avholdt på Hoel gård på Nes.

Kurset bestod av forelesninger og øvelser både individuelt og i grupper. Det var ganske utleverende, men lærerikt og en ble godt kjent med seg selv, forteller Vegard. Vi lærte mye betydning av egen væremåte i en fotballhverdag. Kommunikasjon- og påvirkningsstiler fra veldig flinke kursholdere.

-Jeg har nå tatt alle fire fotballederkursene, og kan virkelig anbefale andre å gjøre det samme. Det er nyttig både i fotballsammenheng, men også i hverdagen ellers.

Furnes Fotball gratulerer Vegard med fullført kurs, og benytter samtidig anledningen til å invitere andre interesserte å melde fra til post@furnesfotball.no om du ønsker å ta kurs innen fotballen.

Del dette

Facebook
Twitter
LinkedIn