Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Fairplayplakaten!
Disse støtter fairplayarbeidet i Furnes Fotball:

Velkommen til Furnes Fotball

Matchday!

Vi i Furnes Fotball ønsker å legge til rette slik at alle våre gjestende lag får en fin kampopplevelse. Alle spillere, stor eller liten, opplever akkurat sin kamp som viktig. Vi ønsker å lage en fin kampramme og en rolig kampstemning uansett hvilken spillform og aldersgruppe som er aktuell for ditt lag. En god totalopplevelse inkluderer en fin avslutning, derfor inviterer vi alle bortelag i barnefotballen til gratis kveldsmat rett etter kampen! Litt mer informasjon om dette finner du lengre nede på denne siden. Si ifra til alle spillere og foreldre noen dager før kampen, slik at alle på og rundt laget ditt setter av tid til dette. Det er mest moro for barn og ungdom når det er mange som spiser sammen. 

Gratis kveldsmat for både hjemme- og bortelag

Vi inviter hele laget ditt til kveldsmat i kafeen etter kampen. Tilbudet er tilgjengelig fra mandag til torsdag og er superpopulært. Og det er gratis! (voksne som eventuelt også ønsker kveldsmat betaler 20,-, men det er fortsatt billig). Brød, varm toast, masse pålegg og 1 dag hver uke tilbereder vi varmmat. Saft, juice, melk og vann er inkludert. Vi håper at du som trener informerer lagets foreldregruppe noen dager før kampen slik at flest mulig setter av tid etter kampslutt og benytter seg av dette sosiale tiltaket. Fotballen inneholder mye mer enn seier og tap! Velkommen!

NB! tilbudet om gratis kveldsmat gjelder alle spillere i barnefotballen, hjemme og bortelag, dommer og de som har hatt trening. Det kan derfor noen ganger bli litt folksomt. Tilbudet baserer seg på selvbetjening, voksne kan godt hjelpe til hvis det trengs 🙂

Si ifra hvis det er allergier eller annet vi må ta hensyn til.

I de aller fleste kamper i ungdom- og seniorfotballen serverer vi oppskåret frukt før kampstart. både til hjemme- og bortelag, dommeren også selvsagt.

Hvor?

Gålås ligger litt inne skogen og kan kanskje være vanskelig å finne hvis du aldri har besøkt oss før. Adressen er Gålåsvegen 81, 2320 Furnes. Vår erfaring er de aller fleste GPS’er gjenkjenner den adressen. Hvis ikke kjører du til hovedkontoret til Sirkula/gjenbruksstasjonen, derfra er det skiltet. Vi har meget gode parkeringsforhold og normalt er det lett å finne plass.

Om Furnes Fotball

Furnes Fotball er en kvalitetsklubb og vi legger ekstra fokus på begrepet fairplay og alt hva det måtte inkludere. Vi har kurset spillere, trenere, ledere, kampverter, dommere og foreldre i hvordan vi ønsker at en fotballkamp skal gjennomføres og håper at du tar det tid til å lese denne siden får å få en bedre forståelse for våre fairplaytiltak.

Kampstemning – trenere

Alle våre trenere blir stadig påminnet viktigheten av positiv og motiverende kampstemning. Alle våre kamper vil ha en kampvert som har ansvaret for en eller flere kamper, til tider også kamper som går parallelt. Kampverten skal ha god oversikt over alle dagens kamper og som bortelagstrener vil du bli tatt imot og guidet til riktig bane. Vi har spillflater både på naturgress og kunstgress, både ute og innendørs. Blir dere ikke sett av kampverten ved ankomst, setter vi pris på at du selv tar kontakt, se etter den godt synlige kampvertvesten. En rolig og mild kampstemning er alltid best for spillere og dommer. Som voksen med tildelt trenerrolle håper vi at du også er opptatt av fin kampstemning og er bevisst på at motiverende opptreden er det viktigste du kan bidra med i kampsituasjonen.

Kampstemning – foreldre

Furnes Fotball fokuserer på fairplay på absolutt alle foreldremøter. Vi oppfordrer voksne til å gjøre sine enkle kampforberedelser slik at gjennomføringen kan gjøres med riktig fokus. Hvor mye er du villig til å legge i resultatpotten? Hvor mye kan du bidra med i nå-har-vi-det-gøy-potten? Ikke bli overrasket om hjemmelagets foreldregruppe tar kontakt med tilreisende før kampstart for ‘lykke til’ og ‘takk for kampen’ etterpå. På baner med doble sidelinjer ber vi alle foreldre respektere denne merkingen og holde seg utenfor den ytterste linjen.

Kampstemning i ungdom- og seniorfotballen

Furnes Fotball fokuserer på fairplay i absolutt alle sammenhenger. Vi oppfordrer fotballspillere, trenere, lagledere og tilskuere til å gjøre sine enkle kampforberedelser slik at selve gjennomføringen av kampen kan gjøres med riktig fokus. Som fotballspiller over barnefotballen er du et forbilde for de yngre og Furnes Fotball forventer du gjør ditt for å leve opp til dette. Med økende alder forventes det også en økende bevissthet rundt fairplaybegrepet, både fra spillere og andre aktører rundt kampen. Publikum i 11’er-kamper oppfordres til å benytte tribunen, kortsidene er ut fra et sikkerhetsaspekt ikke egnet for publikumsplassering og motsatt langside er forbeholdt personer som er oppført på kampkortet.

Klubbdommere

Respekter at dette er ungdom som trener på å bli dommere. Vi legger ressurser i både dommerkurs og oppfølging slik at alle dommerne kan oppleve mestring og utvikling. Husk at alle aktører i fotballen har like stor rett på gode kampopplevelser, også dommeren. Alle våre dommere trener på sine kamprutiner før match. Dette innebærer at hjemme- og bortelagstrener i fellesskap blir tilkalt (med fløyten) av dommeren rett før kampstart for et kort møte. Da vil dere motta en påminnelse på at dere har et felles ansvar for at alle aktører skal bli ivaretatt.

Eksterne dommere

Når du ankommer Gålås vil bli tatt i mot av trener eller kampvert. Hvis ikke, ta kontakt med kampverten, hen er godt synlig med kampvertvest. I dommergarderoben er normalt drikke og oppskåret frukt, men vi er frivillig drevet og kapasitetsproblemer kan inntreffe. Henvend deg i så fall i kiosken for drikke. Vi setter pris på om du sier i fra hvis det oppstår ubehagelige episoder i forbindelse med kampen på Gålås. Ta kontakt med kampvert, hen er informert om sitt ansvar som dommerstøtte.

Fotografering

Vi følger NFF sine retningslinjer som er meget klare i sin oppfordring til å ikke ta bilde av spillere i forbindelse med fotballaktiviteten. Dette har i noen tilfeller dessverre fått alvorlige konsekvenser. Ved fotografering av spillere med foreldresamtykke, påse da at andre barn/ungdommer ikke fotograferes utilsiktet, feks i bakgrunnen/bildekant. Vi forventer at dette følges opp av trenere/lagledere med informasjon til foreldre og andre tilskuere.

Naturgressbanen

Våre 5’er-baner spilles på naturgress og har doble sidelinjer. Innerste linje marker spilleflaten, ytterste linje markerer hvor tilskuere og trenere/reserver skal befinne seg. I tillegg ber vi om at kortsidene ikke benyttes av tilskuere, ungene skyter selv i ung alder ganske hardt og alle tilskuere er ikke like kampfokusert gjennom hele kampen. Dette ser vi på som et sikkerhetstiltak, særlig ovenfor små barn. Disse banene har tillegg en plakat stående på midten før kampstart som minner om foreldre- og trenervettreglene. Kampverten fjerner disse like før kampstart. Denne type kampramme har vi god erfaring med da det gir en mildere kampstemning og både spillere og dommere får bedre betingelser. Det gir også alle tilskuere mulighet til å følge med på spillet over hele banen samtidig som denne organiseringen også har flere sikkerhetsaspekter i seg.

Kunstgressbanen

Det spilles 7’er, stor og liten 9’er og 11’er på kunstgresset. Det er ikke markeringslinjer på underlaget for alle disse spillformene derfor brukes andre typer markører for å angi spilleflaten. Disse markørene plasseres normalt slik at publikum står bak de permanente linjene i kunstgresset. Ved 11’er og 9’er (16-til-16) oppfordres publikum til å benytte tribunen.

Gålåshallen

Vi har en helt ny hall med stor spilleflate. Underlaget er kunstgress og det er god plass for tilskuere som vil se på kampene. Tidvis tilbyr vi enkel servering som kaffe, frukt, sjokolade og annet. Betaling med Vipps eller kontant etter ærlighetsprinsippet. Hallen er oppvarmet på vinteren og naturlig kjølig i sommerhalvåret. Hallen har to garderober, men aktiviteten i hallen er stor slik at ledig garderobe ikke alltid er mulig. Hør med din kontaktperson i Furnes Fotball om mulighetene. Flere garderober er tilgjengelige i klubbhuset ca 200m unna. Respekter reglene i hallen angående forsøpling, børst av skoene så godt det lar seg gjøre før du går inn, snusing/røyking er forbudt, reduser søling med mat og drikke (naturen vasker ikke bort søl innendørs) og børst av deg før du går ut igjen slik at færrest mulig gummikuler kommer på avveie.

Tribune

Skal dere spille 11’er eller stor 9’er (16-til-16) utendørs ses kampen best fra vår sittetribune med tak. Her sitter du tørt uansett værforhold. Vi synes generelt at tribuneplassering er best for tilskuere, både med hensyn på kampstemning og sikkerhet. Den ene langsiden på hovedbanen er forbeholdt lagene med innbytterbenker, teknisk område og ikke ment for publikum. Den andre langsiden holdes fri på selve kunstgresset, men noen benker og bord er plassert i god avstand fra sidelinjen. Kortsidene har ballfangernett og egner seg ikke for publikumsplassering. Alle har et ansvar god tribunestemning, dette er viktig for Furnes Fotball og noe vi fokuserer mye på internt i klubben.

Tursti

Gjestende lag ankommer gjerne i god tid før kampen starter. Foreldre, sjåfører og andre kan for å korte ned ventetiden benytte vår godt merkede tursti i skogen rundt fotballanlegget. Velg mellom 1km og 2,5km i lett terreng. Stien starter (ved nedre parkeringsplass) og slutter (på veien bak tribunen) på anlegget, hør med kiosken eller med en kampvert hvis du ikke ser startskiltet. Meget godt merket, umulig å gå feil.

Bærekraft

Drakten vår er helgrønn, det er tankegangen også. Respekter hva som skal kastes i de forskjellige kildesorteringsboksene som du ser på anlegget. Børst av deg både når du går inn på en kunstgressbane og når du går av. Dette bidrar til at færre fremmedlegemer fraktes inn blant gummikulene og det bidrar til at færre gummikuler kommer på avveie. Vi serverer bærekraftige matalternativer, etterspør disse! I tråd ned NFF sine retningslinjer er hele anlegget røykfritt. Vi benytter Adidas som leverandør der det er mulig. Adidas har som en av få leverandører forpliktet seg til å kun produsere dyrevennlige produkter gjennom sin deltakelse i Fur Free Alliance.

Fairplayplakaten!
Disse støtter fairplayarbeidet i Furnes Fotball:

Kaffe

Vis telefonen din med dette bildet i kiosken:

Gratis trenerkaffe!