Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Årsmøte Furnes Allianseidrettslag 15. juni

allianseIL

Det innkalles til Årsmøte i Furnes Allianseidrettslag 15. juni 2021 kl. 20.00.

·        Møtested vil være klubbhuset på Gaalaasbana, evt. via Teams, avhengig av korona-bestemmelser.

·        Foruten ord. årsmøtesaker vil vedtaket som er fattet i alle særidrettslagene om oppløsning av Allianseidrettslaget bli foreslått gjennomført.

·        Andre forslag som ønskes behandlet sendes styret v/Nils Wulfsberg senest 2 uker før møtet.

·        De som ønsker å delta på årsmøtet bes om å gi melding om det i forkant av møtet via e-post til nils.wulfsberg@gmail.com

Del dette

Facebook
Twitter
LinkedIn