Banefordeling

Banefordelingsansvarlig:

Per Ivar Hansgård

Per Ivar har ansvaret for fordele baner til både trening og kamp.

E-post: peivhans@gmail.com  Mobil: 476 45 965

Treningsforhold og banefordeling

Baner er styrets og banekomitès ansvar, men alle medlemmer må påregne dugnadsinnsats i forhold til vårdugnad samt evnt andre vedlikeholdsdugnader ila sesongen.

Bruk av banene bestilles gjennom banefordelingsansvarlig som setter opp treningstider og kamptidspunkter.

Ballbingen på Gaalaas skal være åpen for uorganisert trening så lenge anlegget forøvrig er åpent for trening og kamp. Kun i perioden på våren frem til resten av anlegget er klart til bruk, eller på høsten etter at gressbanen er stengt, kan lagene tildeles treningstid i ballbingen.

Treningstider

Tildeling av treningstider er en betydelig utfordring klubben har. Det er for få baner i forhold til å tilfredstille alle ønsker.

Treningstidene blir satt opp foran henholdsvis vår- og høstsesongen. Alle lag skal i utgangspunktet trene mellom kl. 17.00 og kl. 21.00. Men lag som ønsker det kan selvfølglig starte tidligere, eller avslutte senere.

Dersom tildelt treningstidspunkt som regel ikke blir benyttet, skal banefordelingsansvarlig varsles. Lagene kan innbyrdes bytte treningstider midlertidig. Permanent bytte av treningstid skal rapporteres til banefordelingsansvarlig.

Oppdatert oversikt skal til enhver tid ligge på nett, samt henge på tavle ved kiosken.