Klubben

Furnes Fotball ble stiftet i 1932. Klubbens over 400 unge medlemmer sprer glede, aktivitet, samhold og stolthet i Furnes.

Med fantastiske støttespillere i trenere, lagledere, foresatte, venner og klubbadministrasjonen – er Furnes Fotball en stor og viktig aktør i lokalmiljøet.

Vårt mål er å ta vare på både topp og bredde. Med ca 30 aktive lag setter Furnes positivt på kartet over alle grenser – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Klubben har mange jern i ilden, setter seg store mål, og viser en stor grad av gjennomføringsevne på de krav og mål vi setter oss, ikke minst ved fantastisk dugnadsånd. Alle våre medlemmer, foresatte og støttespillere hjelper oss i dette arbeidet, og bidrar til:

  • å spre fotballglede og utvikle fotballferdigheter
  • å gi barn og unge et lokalt tilbud om en fritidsaktivitet med viktige sunne og kontruktive tanker og holdninger
  • å bevare og skape en positiv sosial ramme for unge i nærområdet
  • styrking av et av våre «varemerker»: Kveldsmaten på Gaalaas – velkommen!
  • diverse arrangementer (f.eks. fotballskole, seminarer, foredrag)
  • vedlikehold av vårt flotte anlegg på Gaalaas
  • realisering av våre drømmer og planer om videreutvikling av anlegget