Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Klubbdommerkurs

dommerfløyte

Lørdag 20/4-24 kl 12-14 arrangerer vi klubbdommerkurs både for nye og erfarne dommere. Kl13-14 holder vi et foreldremøte. Dette er særlig nyttig for foreldre som tidligere ikke er kjent med dommeroppgaven, men vi oppfordrer alle dommerforeldre til å møte. Både kurs og møte arrangeres på Gålås.

Jenter og gutter født 2012 eller tidligere kan melde seg på årets kurs. Vi håper at mange av de som dømte i fjor fortsetter også i år.

Det undervises kun i teori, dommerne trenger ikke treningstøy eller annet utstyr.

Meld deg på ved å sende en sms til Tom (92052612). For nye dommere: Oppgi ungdommens navn, fødselsår og telefonnummer, samt navn og telefonnummer til en forelder. Har du dømt tidligere holder det at du sender inn navn.

Klubben trenger en dommerfordeler for 2024-sesongen. Vi blir veldig glade om noen melder seg og kan bidra med å fylle denne rollen. Du trenger absolutt ingen dommer- eller fotballkompetanse, du skal kun velge dommer og gi vedkomne beskjed om at hen har fått tildelt kamp. Du skal kun sette opp dommere i barnefotballen der spillerne er 12år og yngre, i kamper der spillerne er 13år og eldre settes dommer opp fra kretsen.

Del dette

Facebook
Twitter
LinkedIn