Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Årsmøte for 2021

Du er her:
< Tilbake

Ordinært årsmøte for 2021 ble avholdt på klubbhuset på Gaalaasbana 28. februar 2022 fra kl 1800. Nedenfor finner du referat, samt øvrige årsmøtedokumenter:

Referat: 2021_referat_årsmøte

Styrets årsberetning: 2021 styrets beretning

Sportsutvalgets årsberetning: 2021 SU årsberetning

Aktivitetsutvalgets årsberetning: 2021 Årsberetning AU.

Dommer- og Fairplaykomiteens årsberetning: Årsberetning Dommer og Fairplay

Regnskap: 2021 Signert Årsregnskap

Kontrollutvalgets beretning: 2021 Kontrollutvalgets beretning

Budsjett for 2022: 2022 Budsjett

Valgkomiteens innstilling: Valgkomite FF 2022