Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Årsmøte for 2022

Du er her:
< Tilbake

Ordinært årsmøte for 2022 ble avholdt på klubbhuset på Gaalaasbana 22. februar 2022 fra kl 1900. Nedenfor finner du referat, samt øvrige årsmøtedokumenter:

Referat: 2022_referat_årsmøte

Styrets årsberetning: 2022 styrets beretning

Sportsutvalgets årsberetning: 2022 SU årsberetning

Aktivitetsutvalgets årsberetning: 2022 AU årsberetning

Fairplaykomiteens årsberetning: 2022 fairplay årsberetning

Regnskap: 2022 Resultat regnskap

Regnskap: Kommentar pr 31.12.2022 Brumunddal Regnskap

Balanse: 2022 balanse rapport

Kontrollutvalgets beretning: 2022 Kontrollutvalgets beretning og sjekkliste

Budsjett for 2022: 2023 Budsjett

Valgkomiteens innstilling: 2023 Innstilling fra valgkomiteen