Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Dommeransvarlig

Du er her:
< Tilbake

Navn på rolle

Dommeransvarlig


Nærmeste overordnede

Sportslig leder


Formål med rollen

Rekruttere, beholde og følge opp dommerne i klubben.


Ansvar

Rekruttering og oppfølging av dommere er en kjerneoppgave i klubben. Aktivitetene våre er helt avhengige av at barn og ungdom inspireres til å bli fotballdommere. En spennende og lærerik aktivitet som dommer gir mange en verdifull deltakelse i vår idrett. For å lykkes med rekruttering og den viktige oppfølgingsfasen er det viktig at klubben legger godt til rette. Dommeransvarlig er en viktig tilrettelegger. Det betyr en god samordning med sportsutvalget i klubben, en bevisst rekrutteringsplan og oppfølging gjennom kurs og dommerforum.  


Arbeidsoppgaver
 • Dommeransvarlig sin viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med:
  1. Klubbens dommere.
  2. Klubbens sportslige utvalg, styre og administrasjon.
  3. Lagledere og trenere.
 • Skal sammen med sportslig utvalg ha hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag.
 • Skal legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det, og følge opp og veilede disse i kamper.
 • Skal ha ansvaret for å tilby dem som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.
 • Skal ha ansvaret for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.
 • Skal ha ansvaret for å påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.
 • Skal tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder også deltakelse på treningsleire