Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Fiks-ansvarlig

Du er her:
< Tilbake

Navn på rolle

Fiks-ansvarlig


Nærmeste overordnede

Sportslig leder


Formål med rollen

FIKS=NFF sitt administrative verktøy for administrasjon av spillere, lagledere, trenere, kontaktpersoner og roller i klubben. Brukes også for lagspåmeldinger og for overganger.


Ansvar
  • FIKS-ansvarlig må sørge for at klubbens ledelse kjenner til klubbens ansvar og forpliktelser i systemet.
  • FIKS-ansvarlig må sørge at klubbens personer og spillere er registrert i henhold til NFFs instrukser for FIKS og at klubbens personer gis de tilganger de trenger til rollene sine.
  • FIKS-ansvarlig må også sørge for bistand til opplæring av lagene slik at de har nødvendig kunnskap og forståelse for lagenes oppgaver i FIKS i forbindelse med spillerre
 
Arbeidsoppgaver
  • Informere klubbens ledelse om påkrevde oppgaver i FIKS og nyheter og endringer som måtte komme.
  • Sørge for riktig lagspåmelding i henhold til kretsens frister.
  • Tildele roller og lage nødvendig brukere.
  • Holde klubbens medlemsmasse oppdatert i FIKS. Både spillere, kontaktpersoner, ledere og øvrige roller.
  • Bistå lagene/ årgangene med tilstrekkelig starthjelp slik at de kan administrere sine spillere og oppgaver tilknyttet kamprapportering.
  • Bistå overgangsansvarlig om nødvendig.