Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Overgangsansvarlig

Du er her:
< Tilbake

Navn på rollen:

Overgangsansvarlig

Nærmeste overordnede:

Sportslig leder

Formål med rollen:

  • Overgangsansvarlig skal ivareta klubbens interesser i forbindelse med overganger inn og ut av klubben 

Ansvar:

  • Overgangsansvarlig skal foreta overganger i henhold til NFFs regelverk for overganger, inklusiv varslingsfrister.
  • Overgangsansvarlig skal innhente de nødvendige dokumenter i forbindelse med opprettelse av helt nye spillere uten klubbtilhørighet i Norge.

Arbeidsoppgaver:

  • Bistå klubb og lagene med nødvendig dokumentasjon både ved overganger av spillere som tidligere har spilt i andre klubber og spillere uten tidligere klubbtilhørighet. 
  • Gjøre lagene kjent med frister og regelverk i forbindelse med overganger
  • Bistå FIKS-ansvarlig der nødvendig for å sikre at alle spillere er registrert korrekt.