Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Rekruteringsansvarlig

Du er her:
< Tilbake

Navn på rolle

Rekruteringsansvarlig


Nærmeste overordnede

Rekruteringsansvarlig


Formål med rollen
 • Sende brev til alle som sokner til Furnes Fotball
 • Ta imot nye årganger og hjelpe dem i gang
 • Gi nye spillere, foreldre og trenere innføring i hvordan ting funger i Furnes Fotball.

Ansvar
 • Ta imot spillere til første trening
 • Sørge for at nye lag får nok voksenpersoner rundt laget
 • Gi nye foreldre innføring i ”Furnes Fotball”

Arbeidsoppgaver
 • Be om klasselister fra Kylstad, Kirkenær og Stavsberg skole innen 1 mars
 • Sende brev til alle elever med innbydelse innen 15 mars
 • Gjennomføre første møte/trening med nye barn innen første uke i mai
 • Sørge for å invitere 10-12 ungdommer til å gjennomføre første økt med barna samtidig som foreldre og potensielle trenere får informasjon av klubb og rekruteringsansvarlig.
 • Dele gutter og jenter allerede på første trening/møte.
 • Dele ut klubbhåndboka og vise hvor sportslig plan ligger.
 • Sette på plass ett team med voksne rundt både gutter og jenter og tildele ukentlig treningsdag etter ønske.
 • Registrere spillere, trenere, lagledere og foreldrekontakter inn i klubbens systemer.
 • Delta på de 4-5 første treningene sammen med spillerutvikler og trenerutvikler slik at de nye lærer seg klubbens rutiner og regler, eller så lenge det er behov.
 • Hjelpe lagene med å melde seg på turneringer og seriespill.
 • Sørge for at spillere og trenere får utstyr, drakter, plass i ballbua osv.