Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Natursti! Søndag 18/9 kl11

D6823D1D-60F3-4908-BAB6-1EC9FEE1A0DC

På søndag 18/9 fra kl11 til kl14 arrangerer vi fairplay natursti på Gålåsrunden. Barn og voksne svarer sammen på fairplayspørsmål som henger langs løypa. Gratis is til alle barn og gratis kaffe til alle voksne. Stien er bare 1km lang i lett terreng så dette er en tur som passer for alle.
Trykk her for mer informasjon

Velkommen!

Del dette

Facebook
Twitter
LinkedIn