Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Ny klubb-app for Furnes!

rubic
Vi bytter Rubic LagetMitt med Rubic Connect. Du bruker samme pålogging!
Ved utgangen av januar slutter Rubic LagetMitt å fungere, så nå må alle Furnes-medlemmer laste ned Rubic Connect. Når dere har gjort det OG dere har fått logget dere inn på den nye appen kan LagetMitt-appen slettes! Gå til Appstore eller til Google Play og last ned Rubic Connect. De to Rubic-appene har ganske like ikoner, men det er den som heter Rubic Connect som gjelder fra nå!
Som medlem i Furnes Fotball har spilleren eller treneren/ laglederen allerede en bruker i Rubic. Denne brukeren videreføres. Èn Rubic-bruker kan være knyttet til flere organisasjoner. Husk at det er spilleren/ medlemmet som skal stå registrert, foresatte knyttes så til spilleren!

Når du er logget inn på appen ønsker vi at du sjekker at du har riktige tilganger:

– Se under «profil» (helt øverst i venstre hjørnet) og se om du har korrekt personalia, se under «Roller» om du har riktige roller dersom du er trener/lagleder og se helt nederst under «familie» at brukeren din er knyttet sammen med øvrige familiemedlemmer.

– I bunnmenyen finner du «aktiviteter» Se under «Mine aktiviteter» at det finnes aktiviteter på laget (gjelder kun de som har vintertrening i hallen/ for de som ikke har trening enda vil den være tom).

– I bunnmenyen finner du også «Grupper». Se under «Grupper» får du opp klubben/organisasjonen og da muligheten til å gå videre ned i organisasjonstreet for å finne dine grupper? For å gå videre ned i organisasjonstreet trykker du på pilen til venstre for navnet på klubben/organisasjonen. Da kan du finne dine grupper og stjernemerke dem slik at disse er lettere å finne igjen senere.

– I bunnmenyen finner du også «Nyheter» og «Meldinger» Her vil du finne nyheter og meldinger fra klubben og fra de gruppene/ lagene du er medlem av eller har utøvere i.

Les mer og finn svar på dine spørsmål ved å klikke på lenken:

For brukere – Rubic AS Kundesenter

Har du utfordringer kan du også henvende deg til medlem@furnesfotball.no Dersom du eller spilleren du er foresatt får er medlem av Furnes Fotball fra før eller har en Rubic-bruker fra en annen organisasjon så lag IKKE enda en bruker! Erfaringsmessig vet vi at det skaper nye utfordringer……

Spørsmål rettes til medlem@furnesfotball.no

Lykke til!

Del dette

Facebook
Twitter
LinkedIn