Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Rekruttdommerkurs!

dommerkurs-240313

Har du lyst til å bli dommer? 13.februar (på Gjøvik) og 13. mars (på Ottestad) arrangerer kretsen kurs som går over 2 kvelder (4t x 2) og inneholder teori, gruppearbeid og praktisk trening. Når du senere skal dømme kamper starter du med noen kamper i trio (HD og 2 x AD) pluss en voksen veileder på sidelinja. Når du er trygg nok, dømmer du alene. Meld deg på enten til meg (Tom: 92052612) eller til Tom Harald Hagen (telefon: 95139623 og mail: tomharald.hagen@fotball.no). Kurset er gratis. Dette er to helt like kurs, fritt valg hvilket du vil gå. Del 2 kommer sånn ca et par uker etter del 1. Det er en fordel om du har vært klubbdommer, men det er ikke noe krav. Aldersgrensen er 14 år.

Velkommet til dommerkurs!

Del dette

Facebook
Twitter
LinkedIn