Trener- og lagledernytt

På denne siden vil Sportsutvalget for Yngres Avdeling i Furnes Fotball kommunisere med trenerne og laglederne våre. Til høyre ligger det en rekke vedlegg som vi håper kan være til støtte for trenere og lagledere i klubben. Som vedlegg finner du også møtereferat fra alle Trener-/ Lagledermøter.


Trener- og Lagledermøte

Sportsutvalget for Yngres avdeling holder regelmessig møter for trenere og lagledere. Vi ber om at alle lag sørger for at minst en person fra hver årgang stiller på hvert møte. Referat fra møtene finner du som vedlegg til høyre.

 

Politiattest:

Alle trenere i Yngres Avd må fornye sine politiattester da de dere har forevist tidligere har gått ut på dato. Dere må fylle inn navn og fødselsnummer i vedlegget «FF_behov_politiattest» som ligger til høyre. Link for elektronisk levering: https://attest.politi.no/ Der velger dere kategori og formål: frivillige organisasjoner. Det er normalt ca 14 dagers behandlingstid, så bra om dere gjør dette asap.

Når dere får politiattesten skal denne forevises Vebjørn Hage, mobil: 997 75 573, e-post vebjornhage@icloud.com

Politiattesten er din eiendom, klubben skal kun SE attesten.

Info om ordningen finner dere her: http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx


Trenerutvikling

Alle som er interessert i å ta trenerkurs kan også henvende seg til olembra@hotmail.com eller tlf. 90118090.

Mer informasjon om NFFs trenerkurs kan du finne på:
http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse1/Trener/

Anbefaler dere å lese denne artikkelen fra Aftenposten:
http://www.aftenposten.no/amagasinet/article4115697.ece

Og denne fra Norges Fotballforbund:
http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/2012/Budskapet-i-barnefotballen-i-2012/

Og som vedlegg til høyre finner du «fagartikkel_forberedelse til_kampen». Anbefaler alle å lese den!


Skadefri

Skader kan forebDVD med nyttige tipsygges!
Senter for idrettsskadeforskning har laget nyttige tips for å forebygge skader, og for å trene seg opp igjen etter typiske fotballskader i ankel, kne eller lyske.

Øvelsene er velegnet som oppvarming til en fotballtrening, og er lagt ut på: www.skadefri.no

Øvelsene er også utgitt på en egen DVD. Ønsker du å låne denne kontakt Ole Morten på olembra@hotmail.com eller 9011 8090.

 
 

Barnefotballbrosjyre

Norges Fotballforbund har gitt ut en ny, og nyttig, brosjyre for trenere og lagledere i barnefotballen. Brosjyren er lagt ut som vedlegg til høyre. Vi anbefaler alle å lese brosjyren som en del av forberedelsene til en ny sesong.

Det ligger noen eksemplarer av brosjyren i klubbhuset for de foretrekker «håndfast» lesestoff. Skulle det være tomt der så har Ole Morten noen ekstra i bakhånd. Meld fra til olembra@hotmail.com så kan du få en brosjyre.