Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Årsmøtepapirer

møtepapirer

Her kommer dokumentene til årsmøtet:

Årsmøtet avholdes i klubbhuset på Gaalaasbana mandag 28 februar kl 18:00. Vel møtt!

Agenda: Agenda

Styrets årsberetning: styrets beretning 2021
Aktivitetsutvalgets årsberetning: Årsberetning AU.
Sportsutvalgets årsberetning: 2021 SU årsberetning
Årsberetning dommer og FairPlay-komitee: Årsberetning Dommer og Fairplay

Regnskap 2021:Signert Årsregnskap 2021
Kontrollutvalgets beretning: Kontrollutvalgets beretning

Budsjett for 2022: Budsjett 2022

Valgkomiteens innstilling: Valgkomite FF 2022

 

 

 

 

Del dette

Facebook
Twitter
LinkedIn